• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Non-static method view::load_views() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 837.
  • strict warning: Non-static method view::db_objects() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 1367.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

MagunkrĂłl

Az önfeledt, játékkal töltött idĹ‘szakok, nagyon fontosak a gyermekek fejlĹ‘désében, személyiségük, önállóságuk kialakulásában. Így tanulják meg használni testi és lelki adottságaikat, fejlĹ‘dik kreatív feladatmegoldó képességük, fantáziájuk. Mi, ezért úgy gondoljuk, hogy nem mindegy mivel és hogyan tölti a gyermek azokat az igazán komoly, és fogékony pillanatokat, amelyekre a felnĹ‘ttek csak legyintenek, és ennyit mondanak: "Ez csak játék... csak játszik a gyerek!"
A megismerĹ‘ tevékenység, a mozgás, a beszédfejlĹ‘dés és a szocializációs képességek szoros összefüggésben vannak egymással és meghatározzák a gyermekek jövĹ‘jét. A szakszerű fejlesztés segítségével megkönnyítjük az iskolai tanulmányaikat és hozzásegítjük Ĺ‘ket a sikeres élethez. A Játszodában pont ezt biztosítjuk a gyermekek számára: játékos fejlesztést, komoly szakmai háttérrel!

 Játszóház?

A Játszoda nem egy gyerek-megĹ‘rzĹ‘ játszóház, hanem összetett és komplex fejlesztĹ‘-pedagógiai módszerek alapján működĹ‘ intézmény. A játszóház megjelölés azt jelenti, hogy a komoly fejlesztĹ‘ pedagógiai munkát a gyermekek számára élménygazdag, önfeledt, játékos formába öntjük.

Amit a Játszoda ad

A hozzánk forduló gyerekeknek különbözĹ‘ fejlesztĹ‘ és szabadidĹ‘s foglalkozásokon van lehetĹ‘ségük részt venni.

SzabadiĹ‘s foglalkozásainkon vidám, ámde felettéb hasznos idĹ‘töltésben van része a gyerekeknek.

A fejlesztĹ‘ foglalkozások közé tartozik többek között az mozgásterápia vagy a vizitorna is. Ugyanakkor törekszünk a különbözĹ‘ fejlesztĹ‘módszerek összetett alkalmazására is. Mivel minden ember és gyermek különbözĹ‘, ezért a foglalkozásokat is egyénreszabottan alakítjuk ki, kihasználva az elérhetĹ‘ fejlesztĹ‘ módszerek lehetĹ‘ legjobb együttes hatását. Ebben segít a különbözĹ‘ területek szakembereinek együttműködése a Játszodában.

Minél korábban!

Foglalkozásaink célja a korrekció mellett nagyrészt a megelĹ‘zés, illetve a lehetĹ‘ legkorábbi fejlesztés. Ezért, már az egész kisbabákat is várjuk a korai fejlesztésre. Szakembereink sok olyan apró jelbĹ‘l tudnak következtetni a gyermekek fejlĹ‘dési zavaraira, melyek esetleg még nem jelentenek problémát, de a késĹ‘bbiekben kialakuló zavarokra figyelmeztetnek. Minél korábban kezdĹ‘dik a tudatos fejlesztés, annál hatékonyabb. A gyermekek számára is sokkal könnyebb, ha már az elején a helyes irányba állítjuk Ĺ‘ket, mint ha az iskolában megmutatkozó súlyosabb problémákat kell helyrehozniuk.

Jobb késĹ‘n, mint...

Ha nagyobb, idĹ‘sebb gyermeknél vesznek észre problémákat, akkor sincs még túl késĹ‘. Körülbelül 12-13 éves korig még érdemes és lehetséges is a fejlesztés, a korrekció. ElsĹ‘sorban az írás, olvasás, mozgáskoordinációs, koncentrációs problémákkal küzdĹ‘, vagy viselkedés-zavaros, iskola/óvoda éretlen gyermekeknek tudunk hathatós segítséget nyújtani.

A gyermek a családban nĹ‘ fel

A család szerepe meghatározó a gyermek fejlĹ‘désében, ezért törekszünk a lehetĹ‘ legjobb együttműködésre a szülĹ‘kkel. A foglalkozásaink nyitottak az érdeklĹ‘dĹ‘ szülĹ‘k/nagyszülĹ‘k számára, így a gyakorlatban tudják végigkísérni gyermekük fejlĹ‘dését. Szakmai tanácsok mellett sok gyakorlati fogást és fejlesztĹ‘ eszközt is megismertetünk a szülĹ‘kkel, hogy ezek alapján otthon is tudjanak a gyermekkel önállóan foglalkozni. Ezzel kevesebb idĹ‘ alatt nagyobb eredmény érhetĹ‘ el, hiszen a gyermeke folyamatosan fejlĹ‘dik, nem csak akkor, amikor a Játszodában van!